De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde projecten

Gemeente Wijk bij Duurstede: Faciliteren burgerinitiatief

De gemeente vroeg JMA informatiebijeenkomsten te organiseren om een burgerinitiatief gericht op het gezamenlijk nemen van energetische maatregelen te ondersteunen.

Lees meer

Gemeente Utrecht: Inventariseren maatregelen voor aardgasvrije wijk

De gemeente koos Overvecht-Noord als eerste wijk die van het aardgas af moet en vroeg JMA hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Lees meer

Gemeente Utrecht : Opleiden VTH inspecteurs in verduurzamen woningen

De gemeente wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om deze ambiteuze doelstelling te realiseren is o.a. het verduurzamen van woningen belangrijk.

Lees meer

Gemeente Rucphen: Opstellen duurzaamheidsvisie

De gemeente had behoefte aan richtlijnen voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid, en vroeg JMA de Raad actief te betrekken bij het opstellen van een duurzaamheidsvisie.

Lees meer

Gemeente het Hogeland : Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland. Het afvalbeleid van de vier gemeenten verschilde.

Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval...

Lees meer

ABG-gemeenten : Inventarisatie en optimalisatie openbare afvalbakken

De ABG-organisatie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen vroeg JMA om hulp bij de inventarisatie en optimalisatie van alle openbare afvalbakken in...

Lees meer

Gemeente Amstelveen: Begeleiden Europese aanbesteding ondergrondse containers

De gemeente ging in 2018 over op een systeem van omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval in ondergrondse containers aanbieden. Hiervoor moesten ongeveer honderd ondergrondse...

Lees meer

Gemeenten Land van Cuijk en Boekel : Beleidsmatig kostenonderzoek afvalscheiding

De twee gemeenten werken samen op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling en behoren al jaren tot de best presterende gemeenten op het gebied van afvalscheiding. Zij vroegen JMA een...

Lees meer