Gemeenten Land van Cuijk en Boekel: Beleidsmatig kostenonderzoek afvalscheiding

De twee gemeenten werken samen op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling en behoren al jaren tot de best presterende gemeenten op het gebied van afvalscheiding. Zij vroegen JMA een beleidsmatig kostenonderzoek te doen naar mogelijkheden voor de invoering van maatregelen gericht op kostenbesparing of inkomstenverhoging. JMA maakte de kosten inzichtelijk en onderzocht de mogelijkheden voor het doorvoeren van aanvullende beleidsmaatregelen, en presenteerde de uitkomsten in een onderzoeksrapport met aanbevelingen.

Contactpersoon

Jesper Coeleveld

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.