Klimaatadaptatieve gemeente

JMA ondersteunt gemeenten bij het voorbereiden van haar partners en inwoners op ernstige gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, wateroverlast, verminderde biodiversiteit en droogte. JMA zet zich in waar het uitvoeringsplan stopt en zet in opdracht van gemeenten en in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers projecten op die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door alle betrokkenen. JMA is als aanjager van ideeën ook inzetbaar als projectleider klimaatadaptatie of kan ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.