Energieneutrale gemeente

We zijn samen op weg naar een energiesysteem dat in 2050 helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. JMA ondersteunt gemeenten in de energietransitie door de betrokkenheid van bewoners en bedrijven te vergroten, en hen te stimuleren tot het nemen van allerlei grote en kleine energiebesparende maatregelen. Zo ondersteunen we onder andere bij het opstellen van gemeentelijke duurzaamheidsvisies, faciliteren we trajecten voor het aardgasvrij maken van wijken, leiden we bewoners op tot energieambassadeurs en zetten we in op duurzame thema’s in het onderwijs. Samen zijn we op weg naar een energieneutrale toekomst voor alle gemeenten.