Gemeente Utrecht: Onderzoek financieringsmogelijkheden aardgasvrije woning

Gemeenten staan voor de grote opgave om wijken aardgasvrij te maken. Om woningeigenaren te stimuleren hun woning aardgasvrij te maken vroeg de gemeente JMA te onderzoeken in hoeverre het Woningabonnement voor bewoners een geschikt financieringsmodel is.

Diverse gemeenten doen inmiddels een pilot met dit model. JMA deed een verkenning naar de condities waarop het model binnen de gemeente Utrecht kan worden uitgevoerd. De bevindingen zijn in een onderzoeksrapport gepresenteerd.

 

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.