Gemeente Utrecht : Opleiden VTH inspecteurs in verduurzamen woningen

Voor het vergroten van de kennis bij bewoners zag de gemeente een rol voor inspecteurs van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), die inwoners bezoeken in hun woning. JMA werd gevraagd de inspecteurs op te leiden op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. In samenwerking met adviesbureau Meijers ontwikkelde JMA een opleidingstraject, bestaande uit theoretische sessies over het verduurzamen van woningen en de organisatie van excursies naar duurzame woningen. 

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.