Gemeente Utrecht : Opleiden VTH inspecteurs in verduurzamen woningen

Voor het vergroten van de kennis bij bewoners zag de gemeente een rol voor inspecteurs van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), die inwoners bezoeken in hun woning. JMA werd gevraagd de inspecteurs op te leiden op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. In samenwerking met adviesbureau Meijers ontwikkelde JMA een opleidingstraject, bestaande uit theoretische sessies over het verduurzamen van woningen en de organisatie van excursies naar duurzame woningen. Wilt u de kennis van uw medewerkers op het gebied van het verduurzamen van woningen vergroten? Neem dan contact op met JMA via info@Jma.nl of 030-699 1599.

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.