Afvalloze Gemeente

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van maximale afvalscheiding en 30 kilogram of minder restafval per inwoner in 2025. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Wij helpen bij elke fase in dit proces; het in kaart brengen van de knelpunten, het kiezen van een passende aanpak, het begeleiden van aanbestedingen, het implementeren van aanpassingen, het betrekken van bewoners daarbij en het breder uitwerken van een langetermijnvisie. Bij alle stappen ligt onze focus op verbinden en verduurzamen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.