Gemeente Loon op Zand: Invoeren van Diftar

Afgelopen jaar was voor gemeente Loon op Zand veelbewogen. In 2022 werd besloten dat per 1 januari 2024 Diftar op het restafval zou worden ingevoerd. In 2023 moesten alle benodigde voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Er lag gelukkig al een mooi fundament waarop gebouwd kon worden, maar het traject vroeg toch de nodige afstemming. 

 

Dat kwam omdat 2023 tevens het jaar was van het afsluiten van meerdere nieuwe afvalcontracten die ook per 1 januari 2024 in zouden gaan. Zo zijn de inzameling van verschillende afvalstromen aan huis en de exploitatie van de milieustraat opnieuw aanbesteed. Daarnaast zijn er in het najaar van 2023 nieuwe minicontainers voor restafval uitgezet voor alle huishoudens die gebruikmaken van een minicontainer. De planning en uitvoering van deze trajecten moesten in nauw overleg met de betrokken partijen worden afgestemd zodat alles op tijd gereed zou zijn én goed zou werken op de ingangsdatum. Bovendien waren er een aantal maatwerklocaties die de aandacht vroegen en heb je met de nodige communicatie te maken naar inwoners toe.  Ondertussen, en minstens zo belangrijk, moest het Diftar-tarief worden vastgesteld en werd met de Belastingsamenwerking West-Brabant afgestemd op welke manier de heffing op de mat van de inwoner komt. 

 

JMA mocht de aanbestedingstrajecten en het traject naar de invoering van Diftar begeleiden. Dat is dankzij een fijne samenwerking met de beleidsafdeling van de gemeente goed gelukt. We gaan ervan uit dat Diftar een succes wordt en de restafvalhoeveelheid de komende periode flink daalt. Voorlopig houdt JMA nog vinger aan de pols in Loon op Zand.

Contactpersoon

Esther Bransen

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Esther.Bransen@jma.nl.