Gemeente Utrecht : Begeleiden Europese aanbesteding smalspoor achterladers

Als projectleider was JMA aanspreekpunt voor het volledige traject: van het opstellen van een inkoopadvies inzake duurzaamheid, een inventarisatie van de technische eisen/aandachtspunten, het opstellen van het Programma van Eisen en de gunningcriteria tot het opstellen van een concept aanbestedingsleidraad. Vervolgens ondersteunde JMA de gemeente in het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, inculsief een praktijkbeoordeling van de voertuigen. In 2019 werd een raamovereenkomst voor de levering afgesloten.

Contactpersoon

Evalinde van Winden

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Evalinde.vanWinden@jma.nl.