De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde projecten

Inkoop & projectmanagement

Friese en Drentse gemeenten: Aanbesteding verwerking oud papier en karton

OMRIN en AREA verzorgen in het merendeel van de gemeenten in Friesland en Drenthe de inzameling. Zij vroegen JMA de aanbesteding voor de maatschappelijk verantwoorde verwerking van oud papier en...

Lees meer

Gemeente Utrecht : Begeleiden Europese aanbesteding smalspoor achterladers

JMA werd gevraagd de dienst Stadsbedrijven te ondersteunen bij de Europese aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe smalspoor achterladers voor de afvalinzameling.

Lees meer

CURE : Projectleiding vervanging ondergrondse containers

Uitvoeringsorganisatie CURE, verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard vroeg JMA om ondersteuning bij een grootschalig...

Lees meer

Afvalloze gemeente

Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

De 1e fase van het gemeentelijke afvalbeleidsplan loopt eind 2020 af en de gemeente vroeg JMA om ondersteuning bij het opstellen van de 2e fase van het afvalbeleid. JMA begon met een evaluatie van de...

Lees meer

Gemeente het Hogeland : Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland. Het afvalbeleid van de vier gemeenten verschilde.

Lees meer

ABG-gemeenten : Inventarisatie en optimalisatie openbare afvalbakken

De ABG-organisatie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen vroeg JMA om hulp bij de inventarisatie en optimalisatie van alle openbare afvalbakken in...

Lees meer

Klimaatneutrale gemeente

Gemeente Katwijk: Training energieambassadeurs

De gemeente heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn en is daarom actief met energietransitie in de wijken. Om dit samen met bewoners te kunnen realiseren en de opzet van een lokale...

Lees meer

Gemeente Utrecht: Inventariseren maatregelen voor aardgasvrije wijk

De gemeente koos Overvecht-Noord als eerste wijk die van het aardgas af moet en vroeg JMA hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Lees meer

Gemeente Rucphen: Opstellen duurzaamheidsvisie

De gemeente had behoefte aan richtlijnen voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid, en vroeg JMA de Raad actief te betrekken bij het opstellen van een duurzaamheidsvisie.

Lees meer