De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde projecten

Friese en Drentse gemeenten: Aanbesteding verwerking oud papier en karton

OMRIN en AREA verzorgen in het merendeel van de gemeenten in Friesland en Drenthe de inzameling. Zij vroegen JMA de aanbesteding voor de maatschappelijk verantwoorde verwerking van oud papier en...

Lees meer

Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

De 1e fase van het gemeentelijke afvalbeleidsplan loopt eind 2020 af en de gemeente vroeg JMA om ondersteuning bij het opstellen van de 2e fase van het afvalbeleid. JMA begon met een evaluatie van de...

Lees meer

Onderzoeksproject Toolbox voor Particuliere Woningrenovaties

Steeds meer woningeigenaren gaan aan de slag met de verduurzaming van hun woning. Ze willen energie besparen, hun wooncomfort verbeteren of streven naar een aardgasloze woning. Maar vaak weten ze...

Lees meer

Gemeente Katwijk: Training energieambassadeurs

De gemeente heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn en is daarom actief met energietransitie in de wijken. Om dit samen met bewoners te kunnen realiseren en de opzet van een lokale...

Lees meer

Energiebox

Energiebox De energiebox is een project dat door JMA in 2014 is begonnen in de gemeente Utrecht. De energiebox leidt langdurig werklozen op tot energieadviseur die langs de deuren gaan met een...

Lees meer

Gemeente Utrecht : Begeleiden Europese aanbesteding smalspoor achterladers

JMA werd gevraagd de dienst Stadsbedrijven te ondersteunen bij de Europese aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe smalspoor achterladers voor de afvalinzameling.

Lees meer

Gemeente Nijkerk: Training energiecoaches

De gemeente wilde initiatieven uit de samenleving stimuleren voor het realiseren van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening en vroeg JMA om bewoners op te leiden tot energiecoaches.

Lees meer

Gemeente Epe: Bewoners en bedrijven betrekken bij duurzaamheid

De gemeente heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil samen met bedrijven en bewoners werken aan een duurzamere gemeente.

Lees meer

Gemeente Utrecht: Onderzoek financieringsmogelijkheden aardgasvrije woning

Gemeenten staan voor de grote opgave om wijken aardgasvrij te maken. Om woningeigenaren te stimuleren hun woning aardgasvrij te maken vroeg de gemeente JMA te onderzoeken in hoeverre het...

Lees meer