ABG-gemeenten: Inventarisatie en optimalisatie openbare afvalbakken

JMA medewerkers pasten de CROW-methodiek toe om alle openbare afvalbakken binnen de gemeenten in kaart te brengen en te beoordelen. Vervolgens werd aan de hand van verschillende gebiedscriteria een plaatsingsbeleid opgesteld, gericht op een effectieve en doelmatige inzet van openbare afvalbakken. Hieruit bleek dat met minder afvalbakken hetzelfde gebruik en bereik behaald wordt. Het resultaat: efficiƫnter omgaan met materiaal en personeel van de gemeente, zonder vermindering van service aan de inwoners.

Contactpersoon

Jesper Coeleveld

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.