Friese en Drentse gemeenten: Aanbesteding verwerking oud papier en karton

OMRIN en AREA verwerken jaalijks ca. 55.000 ton oud papier en karton. Dit willen ze op een maatschappelijk verantwoorde wijze in de regio doen. Daarom zijn transportafstanden naar de verwerkers meegenomen, en is er waarde toegekend aan milieumanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de CO2 uitstoot van de inschrijvers. JMA heeft de aanbestedingsdocumenten opgesteld en de aanbesteding begeleidt.

Contactpersoon

Evalinde van Winden

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Evalinde.vanWinden@jma.nl.