Gemeente Smallingerland: Aanbestedingspakket inzameling, transport en verwerking van afvalstromen

Binnen Smallingerland komen afvalstromen op verschillende manieren vrij, namelijk: 

  • Op de twee ecostations;
  • Op brenglocaties in de wijk;
  • Via de veeg- en kolkenzuigdienst;
  • Via route inzameling.

De vrijkomende afvalstromen worden ingezameld, getransporteerd en verwerkt door verschillende partijen. Voor 28 van deze afvalstromen was een nieuwe overeenkomst nodig. In totaal zijn er vier aanbestedingen met meerdere percelen doorlopen in de tweede helft van 2023. Daarnaast zijn een aantal kleine afvalstromen door middel van de percelenregeling weggezet bij lokale ondernemers in de gemeente.

Het gehele traject bestond uit drie Europese aanbestedingen en een meervoudig onderhandse aanbesteding. De Europese aanbestedingen hadden betrekking tot de inzameling, transport en verwerking van glas, de ontvangst en verwerking van gemeentelijk afval en het transport en de verwerking van afvalstromen van de twee ecostations in de gemeente. De meervoudig onderhandse aanbesteding was voor de inzameling en verwerking van grof- en groenafval uit de wijk.

JMA heeft het hele aanbestedingstraject begeleid met doorlopende afstemming met de gemeente. Een belangrijk onderdeel bij het beoordelen was sociale en duurzame bedrijfsvoering, duurzaam transport en een zo duurzaam mogelijke verwerking van het afval.

Ruim binnen de gestelde planning zijn er voor alle percelen geschikte partijen gevonden en de overeenkomsten afgesloten. Wij kijken terug op een plezierige samenwerking en geslaagd aanbestedingstraject.

Contactpersoon

Evalinde van Winden

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Evalinde.vanWinden@jma.nl.