Gemeente het Hogeland: Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

Het Hogeland vroeg JMA te helpen bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Hiervoor werd de behoefte van bewoners door een enquête en bewonersbijeenkomsten gepeild. Vervolgens werd een beleidsplan opgesteld waarin verschillende scenario’s werden doorberekend, op basis waarvan de gemeente het afvalbeleid kon vaststellen. 

Contactpersoon

Esther Bransen

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Esther.Bransen@jma.nl.