Gemeente Amstelveen: Begeleiden Europese aanbesteding ondergrondse containers

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij het opstellen van een programma van eisen en bij de aanbesteding voor het leveren, plaatsen en langjarig onderhouden van de containers. JMA stelde ook de gunningscriteria op en begeleidde de gemeente bij het beoordelen van de verschillende inschrijvingen en het opstellen van de overeenkomsten. Vooruitlopend op deze opdracht was JMA betrokken bij het opstellen van het beleidsplan en het locatieplan.

Contactpersoon

Petra Kerste

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via petra.kerste@jma.nl.