Gemeente Eemsdelta: Harmonisatie afvalbeleid en diftar

Op 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gefuseerd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het grondstoffen- en afvalbeleid en de organisatie rondom inzameling moesten daardoor worden geharmoniseerd. Dit plan is omschreven in het nieuwe beleidsplan voor de periode 2023-2027 gezamenlijk met het verminderen van de hoeveelheid restafval om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen te behalen.

Om tot deze vermindering te komen heeft JMA een diftarbeleid voorgesteld. De gemeente Loppersum had hier al goede ervaringen mee opgedaan. Dit voorstel is middels een intensief participatietraject onder de inwoners van Eemsdelta geïntroduceerd. In het voorjaar van 2022 is een rapportage aan de raad gezonden met daarin het verslag en de uitkomsten van de inwonersparticipatie.

Het voorstel voor het diftarbeleid is goedgekeurd door de raad waarbij is gekozen voor een tarief per lediging en een bijkomend tarief per kilo.

 

Contactpersoon

Jesper Coeleveld

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.