Gemeenten Leidse Regio: Marktonderzoek en aanbestedingen inzameling en verwerking huishoudelijk afval

De huidige contracten van de gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) werden onderzocht en geëvalueerd. Per contract werd geadviseerd over de keuze tussen verlengen of opnieuw aanbesteden. Hiervoor werden de bestaande tarieven onderzocht en afgezet tegen de actuele marktprijzen. Daarnaast werd per stroom vastgesteld welke actualiteiten relevant zijn en welke wijzigingen in beleid en/ of omstandigheden te verwachten zijn. 

Op basis hiervan is het besluit genomen om van alle huishoudelijke afvalstromen de fracties GFT, OPK en Grof Huishoudelijk Afval opnieuw aan te besteden in drie Europese Aanbestedingen. De overige lopende contracten zijn verlengd. 

JMA heeft in samenwerking met de inkoopafdeling en de afvalmedewerkers van alle vier gemeenten de Programma’s van Eisen, Gunningscriteria en Inschrijftabellen opgesteld. Ook is er meegedacht over de Aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsstukken. Een belangrijk onderdeel bij het beoordelen was sociale inzameling, duurzaam transport en het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van de verschillende fracties. 

Binnen de planning zijn voor alle afvalstromen geschikte partijen gevonden waar overeenkomsten mee zijn gesloten. Na dit prettige samenwerkingstraject heeft Oegstgeest besloten het Afvalbeleidsplan door JMA op te laten stellen en is er in de gemeente Leiden een detacheringsopdracht gegeven voor verder advies in afvalbeleidszaken en aanbestedingen. 

Contactpersoon

Petra Kerste

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via petra.kerste@jma.nl.