Aanpak energiearmoede

Heeft u het budget al ontvangen om huishoudens die in energiearmoede leven te ondersteunen*? U kunt het budget gebruiken om in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag te gaan met energiebesparing. Dit kan bijvoorbeeld door het uitdelen van energieboxen met tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen of het geven van Energieadvies. Sinds 2014 hebben wij in meer dan 20 gemeenten het project Energiebox opgezet om bewoners met eenvoudige tips te ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing. Ruim 24.000 huishoudens ontvingen inmiddels een advies. Zij besparen jaarlijks gemiddeld € 128 op hun energierekening. Wij vertellen u graag hoe wij ook in uw  gemeente aan de slag gaan met de aanpak energiearmoede. Neem vrijblijvend contact op met Jurgen Tielbeke, 030 699 1599.


* Zie voor meer informatie over deze maatregel de brief ‘Middelen aanpak energiearmoede’  die het Ministerie op 10 december jl. verzond. Per huishouden dat in energiearmoede leeft wordt een bedrag van ongeveer € 268 uitgekeerd dat voor 1 mei 2023 besteed moet worden. De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het kabinet in oktober 2021 presenteerde naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Daarnaast wordt de energiebelasting verlaagd en ontvangen huishoudens met een laag inkomen een eenmalig compensatiebedrag van ca. € 200 van hun gemeente.
 

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.