Gemeente Noardeast-Fryslân: Onderzoek functioneren en verbeteren milieustraten

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft JMA gevraagd om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn bij de twee verouderde milieustraten om ze de komende jaren operationeel te houden.

De milieustraten in Ferwert en Kollum zijn na een gemeentelijke herindeling in 2019 niet meer significant meegenomen in het afvalbeleid en zijn sindsdien buiten de boot van nieuwe investeringen gevallen. Voor het belang van de inwoners wil de gemeente beide milieustraten de komende jaren toch graag operationeel houden. Echter was onduidelijk wat hiervoor nodig was.

Daartoe heeft JMA locatieonderzoek gedaan naar de staat van de milieustraten en dit getoetst aan relevante wet- en regelgeving. Op basis hiervan is een plan van aanpak ontwikkeld om de milieustraten te verbeteren, zodat inwoners van de gemeente op een veilige en duurzame manier hun grof huishoudelijk afval kunnen blijven wegbrengen. Dit draagt bij aan een schoner en groener Noardeast-Fryslân.

Contactpersoon

Tim van der Heide

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via tim.vanderheide@jma.nl.