Gemeente Utrecht: Project aardgasvrij Overvecht

JMA heeft in samenwerking met andere adviesbureaus aan 400 huishoudens in Overvecht-Noord energieadvies op maat gegeven. Hiervan zijn er 14 verschillende maatwerkadviezen uitgewerkt om als referentiewoningen te dienen voor vergelijkbare woningen in de wijk, te zien in een overzichtskaart. Door middel van lokale werkgroepen zijn de vragen en behoeften van bewoners met betrekking tot deze scenario’s in kaart gebracht. Ook is er een voorbeeldwoning ingericht waarin allerlei mogelijkheden voor het overstappen van gas naar duurzamere energiebronnen tentoon werden gesteld. Inwoners konden hier rondleidingen en voorlichtingen krijgen. Met het plan van aanpak kon de gemeente aan de slag voor het realiseren van een aardgasvrij Overvecht-Noord.

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.