Gemeente Ouder-Amstel: Invoering diftar

De gemeente Ouder-Amstel is per 1 januari 2022 met behulp van JMA overgegaan tot de invoering van diftar (een gedifferentieerd tarief). De invoering van diftar heeft als doel om de hoeveelheid restafval te verminderen en grondstoffen beter te scheiden. De gemeente Ouder-Amstel is de tweede gemeente in Nederland die werkt met een prepaid systeem. Dit betekent dat inwoners een afvalpas opladen via het bewonersportaal of oplaadzuilen in de gemeente om hun restafval vervolgens bij de containers aan te bieden. Het systeem is volledig anoniem, AVG en privacy proof.

Het eerste kwartaal is inmiddels voorbij en de voorlopige resultaten ogen zeer positief. Het restafval is met 43% gedaald en de gescheiden stromen zijn toegenomen. JMA is op dit moment druk bezig met het verzamelen van gegevens om de evaluatie voor het eerste kwartaal op te stellen.

Restafval container met diftar functie

 

Contactpersoon

Marise van der Linden

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via marise.vanderlinden@jma.nl.