Gemeente Katwijk: Training energieambassadeurs

In de opleiding werd ingegaan op de wijkaanpak, de te nemen maatregelen voor energie neutrale- en aardgasvrije woningen, de communicatie met bewoners en de samenwerking in de wijkaanpak. JMA gaf daarnaast een training over het opzetten van een energie coƶperatie en bood begeleiding bij de ontwikkeling van de eerste lokale zonnecentrale voor Katwijk. De ambassadeurs gingen na de opleiding onder de noemer Katwijk Energie Neutraal (KEN) aan de slag met energieprojecten en wijkacties die erop gericht zijn om Katwijk duurzamer te maken.

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.