Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

De 1e fase van het gemeentelijke afvalbeleidsplan loopt eind 2020 af en de gemeente vroeg JMA om ondersteuning bij het opstellen van de 2e fase van het afvalbeleid. JMA begon met een evaluatie van de resultaten en ervaringen van de 1e fase.

Hieruit bleek dat de gestelde doelstellingen gedeeltelijk behaald zijn, maar dat bewoners nog teveel restafval aanbieden en het scheidingspercentage lager is dan gehoopt. Om inzicht te krijgen in de ervaringen en voorkeuren van de inwoners van Helmond is een enquête naar het stadspanel gestuurd. Tijdens een opiniërende raadsvergadering zijn ook de vragen, zorgen en wensen op het bestuurlijke niveau leven geïnventariseerd. Op basis van alle verzamelde gegevens stelt JMA een pakket van maatregelen voor de 2e fase op.

Contactpersoon

Jesper Coeleveld

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.