Gemeente Steenbergen: Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst en een groot aantal nieuwe minicontainers worden uitgezet.

JMA stelde een locatieplan op en bood in samenwerking met Inkoopbureau West Brabant ondersteuning bij het uitvoeren van de bijbehorende aanbesteding. JMA stelde ook het communicatieplan naar bewoners op. Het resultaat: succesvolle invoering van de nieuwe systematiek en een finke daling in het restafval.

Contactpersoon

Jesper Coeleveld

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.