De weg naar
een duurzame
toekomst

Sinds 1992 ondersteunt milieu adviesbureau JMA gemeenten bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van afvalverwerking en duurzaamheid. Daarbij kiezen we voor een integrale benadering: we presenteren niet alleen een technische oplossing, maar nemen ook organisatorische en sociale factoren en milieuzorgaspecten mee in ons advies. JMA vormt de schakel tussen de gemeente en de bewoner en ontzorgt zo de gemeente. 

Onze opdrachtgevers