Gemeente Bunschoten: Training klimaatbestendig wonen

Klimaatadaptatie is een nog onderbelicht onderwerp waarvan het belang steeds meer toeneemt. Hittestress, wateroverlast, verminderde biodiversiteit en droogte zijn serieuze gevolgen van klimaatverandering die steeds meer voelbaar zijn in de straat en in de woning. Met het verduurzamen van de woning kunnen tegelijkertijd ook maatregelen worden (mee)genomen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Het team van vrijwillige energiecoaches in Bunschoten hebben een training gevolgd om kennis over een klimaatbestendige woning en eventueel tuin mee te nemen in het advies over het verduurzamen van de woning. Tijdens de training was er aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen binnenshuis:

  • Externe warmtelast
  • Interne warmtelast
  • Koeling
  • Isolatie

En buitenshuis:

  • Regenwater
  • Betegeld oppervlak
  • Vergroten (inheemse) biodiversiteit
  • Daktype en kleur

 

 

Contactpersoon

Ratna Timmermans

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Ratna.Timmermans@jma.nl.