Klimaatneutrale gemeente

JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling gericht op een energieneutrale of klimaatneutrale gemeente. JMA stelt in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. We zoeken naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeën ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.