Gemeente Utrecht: Inventariseren maatregelen voor aardgasvrije wijk

JMA inventariseerde allereerst de kosten voor het aardgasvrij maken van woningen door het inspecteren van woningen en het uitbrengen van maatwerk energieadviezen. Om inzicht te krijgen in mogelijk collectief te nemen maatregelen maakte JMA in samenwerking met andere adviesbureaus op basis van de maatwerk adviezen een overzichtkaart. Tijdens buurgesprekken en bewonersavonden werden de bewoners geinformeerd over mogelijk gezamenlijk te nemen maatregelen. Heeft uw gemeente ondersteuning nodig voor het aardgasvrij maken van buurten/wijken? Neem dan contact op met Jurgen Tielbeke via info@jma.nl of 030 699 1599.

Contactpersoon

Jurgen Tielbeke

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jurgen.Tielbeke@jma.nl.