Opleiding Energiecoach

Eenvoudige en betaalbare maatregelen en energiebewust gedrag

Omschrijving

In bijna ieder huishouden kan er (flink) bespaard worden op energie. Dat levert bewoners geld op en is goed voor het milieu. Er zijn veel laagdrempelige maatregelen te nemen die zonder hoge kosten direct het energieverbruik verminderen. Met hulp van energiecoaches kunnen bewoners maatregelen nemen en tot wel 20% besparen op de energierekening. Dat verschil voelen de bewoners in de portemonnee! 

In de opleiding energiecoach leer je hoe je de bewoners aan huis kan helpen met energie besparen door ze de juiste keuzes te laten maken. We leren je alles over het energieverbruik van apparaten en installaties in huis, over energieverlies, duurzaam en slim verwarmen, isoleren en ventileren. Bovendien leer je hoe je met duurzaam gedrag en kleine aanpassingen het energieverbruik omlaag kan brengen. 

Al meer dan 100 energiecoaches zijn je voorgegaan bij het volgen van deze opleiding. Wanneer je de opleiding volbrengt word je een onderdeel van de groep energiecoaches die is opgeleid door JMA. Met het certificaat kun je aantonen dat je kwalitatief goed bent voorbereid en de juiste bagage hebt om te starten als energiecoach. 

Wat bieden wij?

 • Een levendige, interactieve opleiding;
 • Veel afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden;
 • Diverse praktijkoefeningen;
 • Handvatten voor bewonerscommunicatie en gesprektechnieken;
 • We behandelen casussen voor gesprekken met bewoners aan de hand van voorbeeldwoningen;
 • Deelnemers krijgen na de training cursushandleiding mee.

Is de opleiding geschikt voor mij?

Niveau: Basis – Ingangseisen: Geen

 • Iedereen kan zonder voorkennis deze training volgen. Belangrijk is dat je gemotiveerd bent om bewoners te helpen met energie besparen. 

Wie volgen deze opleiding?

 • Enthousiaste vrijwilligers die andere inwoners willen adviseren;
 • Leden van lokale energiecollectieven;
 • Medewerkers van de gemeente en/of energieloketten;
 • Lokale werkzoekenden;
 • Andere geïnteresseerden die hun kennis willen vergroten of een carrière in de energietransitie overwegen.

Wat komt aan bod?

Per sessie staat het volgende thema centraal:

1. Introductie energie
We starten met basiskennis over energie en duurzaam gedrag. Daarnaast behandelen we waarom, hoe en waarmee we energie kunnen besparen en hoe belangrijk bewustwording en gedrag van de bewoner hierin is. 

2. Besparen op stroomverbruik
In deze sessie komt aan bod wat de tips zijn die de meeste impact maken om stroomverbruik te beperken, denk aan verlichting, energieslurpers en alle andere huishoudelijke apparaten. 

3. Besparen op gasverbruik
In deze sessie behandelen we de mogelijkheden die er zijn om het gasverbruik verder terug te dringen. Met name rekening houdend met slim verwarmen douchen en energieverlies. 

4. Bewonerscommunicatie en gesprekstechnieken
Het laatste maar belangrijkste thema is om te leren hoe je met de bewoner communiceert en ze in beweging weet te brengen, zodat je advies ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. We bespreken hoe je het woningbezoek kan aanpakken en hoe je moet omgaan met verschillende typen bewoners. 

 

Wat kan je na de training?

 • Na de opleiding ben je in staat om zowel huurders als woningeigenaren aan huis te helpen met als doelen een lager energieverbruik, duurzaam woongedrag en beter wooncomfort; 
 • Je kunt een advies verstrekken aan de bewoner op basis van een door JMA opgesteld stappenplan, waarmee de bewoner goede keuzes/vervolgstappen kan maken om energie te besparen;
 • Je kan worden ingezet als energiecoach, maar ook als energieambassadeur of als medewerker bij een energieloket waarbij je vragen beantwoordt bij inloopavonden of bijeenkomsten. 

Specificaties opleiding

Hoeveel tijd heb je nodig?
 • De groepsbijeenkomsten duren in totaal circa 8 uur.
  Vier sessies van 2 uur. Of drie sessies van 2 tot 3 uur;
 • De tijdsinvestering is 10 tot 15 uur, afhankelijk van de voorkennis.
Wie geven de training?
 • De training wordt gegeven door een ervaren energiecoach en opleider. Doordat deze trainer zelf ook nog dagelijks bezig is met energieadvies geven aan bewoners kan de trainer eenvoudig de link leggen tussen theorie en praktijk. 
Waar kun je training krijgen?
 • Fysiek op locatie in uw gemeente;
 • Opleidingscentrum Villa Mooi Zeist;
 • Digitale trainingen via MS Teams.
Wat zijn de kosten?
 • De kosten per deelnemer bedragen € 700,- excl. BTW per deelnemer.
  Dit tarief is berekend op basis van 4 sessies met minimaal 6 deelnemers. Dit is inclusief startoverleg, voorbereiding en evaluatie van de sessies en cursusmaterialen, exclusief reistijd. 
 • Zodra er meer deelnemers zijn kan de inzet van de opleider efficiënter plaatsvinden. De kosten per deelnemer worden dan lager.  Indien er 10 tot 15 deelnemers zijn bedragen de kosten € 600,- excl. BTW per deelnemer. 

  De kosten zijn gebaseerd op inzet van 1 trainer.

Wie zijn wij?

JMA is een landelijk milieuadviesbureau dat gemeenten door het hele land ondersteunt in afval- en energieopgaven. JMA beschikt over uitgebreide ervaring met het opleiden en begeleiden van energiecoaches bij projecten voor de energietransitie. JMA is in tientallen gemeenten actief met het uitvoeren van projecten waarin energiecoaches worden ingezet om bewoners te ondersteunen met het besparen van energie. Dagelijks voeren onze coaches en adviseurs adviesbezoeken uit waardoor we beschikken over uitgebreide praktijkkennis en ervaring met het verduurzamen van woningen. Daarnaast hebben we sinds de start van de projecten extra aandacht gehad voor de bewoners met weinig financiële middelen. Tevens hebben wij de afgelopen jaren tientallen opleidingen en trainingen verzorgd voor maatwerkadviseurs en energieambassadeurs, beleidsmedewerkers en makelaars. 

Aanmelden voor de training of nog vragen?