Esther Bransen

Toeleven naar een circulaire economie, ik vind het mooi om daar actief aan bij te kunnen dragen. Afval is hiervan een belangrijk onderdeel en daar houd ik me bij JMA mee bezig. Ik help en adviseer gemeenten bij alle facetten van deze transitiefase: van het verkennen van de mogelijkheden tot het uitvoeren van bewonersonderzoeken en opstellen van beleidsnotities. Dat houdt mijn werk afwisselend en interessant, want hoezeer vraagstukken ook op elkaar kunnen lijken, de context en de uitkomst is altijd anders. Gelukkig is er bij JMA nooit gebrek aan creativiteit en aanpassingsvermogen. Ik houd mij ook graag bezig met uitvoeringstrajecten rondom het voorkomen van zwerfafval.Het is erg leuk de verbindende schakel te zijn tussen de gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties en met elkaar initiatieven rondom zwerfafval te bedenken en van de grond te krijgen. Dat geeft echt positieve energie.

Esther Bransen

Projectleider circulariteit en bewonersparticipatie