Aanvraagformulier Trajectstapbegeleiding

U heeft al een maatwerkadvies voor energie besparende maatregelen laten maken en u kunt onafhankelijke hulp gebruiken bij het uitvoeren van één of meerdere maatregelen (per stap/maatregel moet één aanvraag worden ingediend).

Waarom trajectstapbegeleiding

Vaak is het lastig om zonder ervaring en technische achtergrond keuzes over de uitvoering van werkzaamheden te maken. Veel mensen willen graag onafhankelijk advies, hebben moeite met het beoordelen van offertes of vinden het lastig een product te vinden dat past bij hun situatie en woning. Uw onafhankelijke maatwerkadviseur kan bij deze zaken helpen, is een ervaren vraagbaak en kan zaken voor u uitzoeken. U blijft wel zelf hoofdverantwoordelijke.

Subsidie regels gemeente Utrecht betreffende maatwerkadvies trajectstapbegeleiding: onze begeleiding wordt voor 75% vergoed tot een maximumbedrag van 450 euro. 

Dit komt overeen met ongeveer 5 uur begeleiding voor één of meerdere verbeteringsmaatregelen. De overige 25% betaalt u zelf. U komt in aanmerking voor gesubsidieerde begeleiding per processtap als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent een natuurlijk persoon en eigenaar van een grondgebonden woning binnen de gemeente Utrecht.
 • Als de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd.
 • Als de maatregel is begeleid door een door de gemeente goedgekeurde geselecteerde adviseur (zie jouwhuisslimmer.nl).
 • De gemeente Utrecht geeft voor maximaal 3 traject-stappen subsidie.
 • Een maatwerkadvies is voorwaardelijk om in aanmerking te komen voor trajectstapbegeleiding.
 • Het energie maatwerkadvies mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Bij de subsidieaanvraag moeten de volgende 3 facturen worden aangeleverd:
  • Maatwerkadvies;
  • Traject-stap begeleiding;
  • Factuur van de uitvoering.