Opleiding Energieadviseur

Help huiseigenaren op weg naar een duurzamere en aardgasvrije woning

Omschrijving

Het grootste gedeelte van de Nederlandse woningen zijn gebouwd voor het jaar 2000. Hierbij is lang niet altijd sprake van bijvoorbeeld een optimale isolatie en kunnen er nog veel maatregelen genomen worden om deze woningen duurzamer en aardgasvrij te maken. Het doel is dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert bewoners geld en een kwalitatief betere woning op. Hiervoor zijn veel goede, getrainde energieadviseurs nodig, want veel bewoners willen wel maatregelen nemen, maar hebben hierbij hulp nodig.

In de opleiding Energieadviseur leer je hoe je bewoners in huis kunt helpen met direct energie besparen en met verschillende maatregelen om de eigen woning nog verder te verduurzamen. We leren je alles over het energieverlies in woningen, isoleren en installaties. Na het volgen van deze opleiding heb je een stevige basis en word je een onderdeel van de groep door JMA opgeleide Energieadviseurs, die in verschillende regio’s actief zijn.

Wat bieden wij?

 • Een levendige, interactieve opleiding;
 • Veel afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden; · Integrale benadering van duurzame woningverbetering;
 • Handvatten voor bewonerscommunicatie en gesprekstechnieken;
 • Behandeling van casussen aan de hand van voorbeeldwoningen;
 • Deelnemers krijgen na de training het opleidingsmateriaal.

Is de opleiding geschikt voor mij?

Niveau: Gemiddeld – Ingangseisen: Geen

 • Er zijn geen ingangseisen, iedereen kan deze opleiding volgen. Goede communicatie vaardigheden en motivatie voor het ondersteunen van bewoners in de energietransitie zijn van belang. Enige voorkennis over de bouwkunde van woningen, energie(besparing) en/of installatietechniek is wel een pré.

Wie volgen deze opleiding?

 • Enthousiaste vrijwilligers die andere inwoners willen adviseren;
 • Leden van lokale energiecollectieven;
 • Medewerkers van de gemeente en/of energieloketten;
 • Lokale werkzoekenden;
 • Andere geïnteresseerden die hun kennis willen vergroten of een carrière in de energietransitie overwegen.

Wat komt aan bod?

Per sessie staat het volgende thema centraal:

1. Introductie energietransitie in de woning
Een introductiesessie met aandacht voor de plannen voor de energietransitie en de uitvoering daarvan. Daarnaast basiskennis over energieverbruik, energie labels en duurzaam gedrag.

 

2. Basiskennis gebouw gebonden maatregelen en isolatie & ventilatie
Een sessie over de isolatie van de woning. Daarnaast komt aan bod de ventilatie en het bijbehorende woningonderhoud.

 

3. Basiskennis energetische installaties en elektrische apparatuur
Een sessie over de verwarmingsinstallatie en warm tapwater. Daarnaast wordt de duurzame energieopwekking behandeld.

 

4. Aanpak woningbezoek in de praktijk
In deze sessie komen aan bod: het bewonersgedrag, adviesvaardigheden & gesprekstechnieken. Daarnaast doorlopen we het gesprek, de woningopname en de terugkoppeling middels een adviesrapport.

 

Wat kan je na de training?

 • Na de opleiding ben je in staat om woningeigenaren aan huis te helpen met als doelen een lager energieverbruik, maatregelen voor een duurzame en aardgasvrije woning.
 • Je kunt een advies verstrekken aan de bewoner, op basis van een door JMA opgesteld stappenplan, waarmee de bewoner goede keuzes/vervolgstappen kan maken om energie te besparen.
 • Je kan worden ingezet als energieadviseur of als medewerker bij een energieloket waarbij je vragen beantwoordt bij inloopavonden of bijeenkomsten.

Specificaties opleiding

Hoeveel tijd heb je nodig?
 • De groepsbijeenkomsten duren in totaal circa 12 uur.
  De tijdsinvestering is 14 tot 18 uur, afhankelijk van de voorkennis.
 • Vier sessies van 3 uur.
Wie geven de training?
 • De training wordt gegeven door een ervaren Energieadviseur en opleider. Doordat deze trainer zelf ook nog dagelijks bezig is met energieadvies geven aan bewoners kan de trainer eenvoudig de link leggen tussen theorie en praktijk.
Waar kun je training krijgen?
 • Fysiek op locatie in uw gemeente;
 • Opleidingscentrum Villa Mooi Zeist;
 • Digitale / hybride trainingen via MS Teams.
Wat zijn de kosten?
 • De kosten per deelnemer bedragen € 700,- excl. BTW per deelnemer.
  Dit tarief is berekend op basis van 4 sessies met minimaal 6 deelnemers. Dit is inclusief startoverleg, voorbereiding en evaluatie van de sessies en cursusmaterialen, exclusief reistijd. 
 • Zodra er meer deelnemers zijn kan de inzet van de opleider efficiënter plaatsvinden. De kosten per deelnemer worden dan lager.  Indien er 10 tot 15 deelnemers zijn bedragen de kosten € 600,- excl. BTW per deelnemer. 

  De kosten zijn gebaseerd op inzet van 1 trainer.

Wie zijn wij?

JMA is een landelijk milieuadviesbureau dat gemeenten door het hele land ondersteunt in afval- en energieopgaven. JMA beschikt over uitgebreide ervaring met het opleiden en begeleiden van energiecoaches bij projecten voor de energietransitie. JMA is in tientallen gemeenten actief met het uitvoeren van projecten waarin energiecoaches worden ingezet om bewoners te ondersteunen met het besparen van energie. Dagelijks voeren onze coaches en adviseurs adviesbezoeken uit waardoor we beschikken over uitgebreide praktijkkennis en ervaring met het verduurzamen van woningen. Daarnaast hebben we sinds de start van de projecten extra aandacht gehad voor de bewoners met weinig financiële middelen. Tevens hebben wij de afgelopen jaren tientallen opleidingen en trainingen verzorgd voor maatwerkadviseurs en energieambassadeurs, beleidsmedewerkers en makelaars. 

Aanmelden voor de training of nog vragen?