Stephen Martina

JMA is een leuk bedrijf die streeft naar een duurzame toekomst. Wij werken aan complexe vraagstukken voor gemeenten, met gemeenten, inwoners en andere marktpartijen in het kader van afval- en (bio) grondstoffen, energietransitie, energiebesparende maatregelen en educatie.  Bij JMA wil ik mijn steentje bijdragen als adviseur aan de circulaire economie en energietransitie oftewel de duurzaamheidsborging van hernieuwbare grondstoffen, energie en biomassa. Mijn expertise en achtergrond richt zich op het beheer van milieustromen zoals water, afval en energie in en tussen steden en industrieën samen met de technologieën en infrastructuren die deze stromen opvangen.
 
Een duurzame samenleving is geen makkelijke uitdaging, maar "succes is niet altijd definitief, mislukking is niet fataal, het is de moed om door te gaan die telt”. Daarvoor is het streven naar een duurzame toekomst een leuke uitdaging en proces die ik graag tegemoet ga met meerdere partijen. En daarbij spelen wij als JMA B.V. een belangrijke rol.

Stephen Martina

Adviseur afval- en grondstoffen en energietransitie