Afval is een onderwerp dat iedereen raakt. Waar bijna iedereen luid en duidelijk een mening over heeft. Juist omdat afval iedereen raakt is het een gevoelig politiek onderwerp. Wat zijn de landelijke doelen, hoe kunnen we die lokaal vertalen en hoe vinden we daar draagvlak voor. En wat is er leuker dan mijn belangstelling voor afval en grondstoffen te combineren met mijn interesse voor politiek en beleidsvorming. Elke gemeente is anders en in elke gemeente is de vraag weer anders. Daar komt mijn creativiteit goed van pas. Samen met de gemeente ontwerp ik het beste traject om tot een nieuw grondstoffenbeleid te komen. Een open traject met de inwoners is volgens mij essentieel. Een ambitieus grondstoffenbeleid heeft enthousiaste inwoners nodig om de plannen uit te voeren. De projecten die ik bij JMA uitvoer liggen op het snijvlak van afval, politiek en inwonerparticipatie. Dat is wat mij betreft ook meteen de boeiendste plek als het over het maken van nieuw beleid gaat.

Piet Burgering

Adviseur afvalbeheer