JMA werkt aan een groenere en duurzamere toekomst door gemeenten en haar bewoners hierbij op weg te helpen. Ik vind het leuk om bij JMA te werken omdat wij bewoners betrekken bij het formuleren van beleid, en volgens mij is dat vele malen effectiever en efficiënter dan het van ‘bovenaf’ opleggen. Ik heb gemerkt dat de meeste bewoners graag duurzamer willen leven, maar vaak niet weten hoe. Gemeenten willen bewoners graag betrekken, maar weten niet altijd op welke manier ze dat het beste kunnen doen. Bij die uitdaging sta ik gemeenten graag bij. Mijn expertise richt zich op afvalinzameling en het tegengaan van zwerfafval. Daarnaast houd ik mij ook bezig met energieadviezen op maat, waarin wij huiseigenaren tonen welke maatregelen mogelijk zijn om hun huis te verduurzamen. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te laten inzien dat duurzaamheid niet alleen belangrijk is, maar ook erg leuk en soms zelfs erg makkelijk!

Luc Schyns

Adviseur afvalbeheer en energietransitie