Klimaatneutrale gemeente

JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling gericht op een energieneutrale of klimaatneutrale gemeente. JMA stelt in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. We zoeken naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeën ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

Beleid & organisatieadvies

JMA ondersteunde meerdere gemeenten bij het opstellen van een duurzaamheidsvisie. Wij helpen ook u graag op weg. Bent u benieuwd wat JMA voor uw gemeente kan betekenen? Klik door om meer te lezen over de projecten die JMA eerder deed.

Lees meer

Communicatie & Participatie

Zoekt u ondersteuning bij het creëren van draagvlak voor duurzame veranderingen? JMA kan u helpen! Klik door en vind informatie over bewonersparticipatie projecten die JMA uitvoerde voor het opstellen van een duurzaamheidsvisie. 

Lees meer

Opleidingen

Het opleiden van medewerkers en bewoners tot energieadviseur / ambassadeur is een mooie manier om het draagvlak voor duurzaamheid binnen uw gemeente te vergroten. JMA leidt inspecteurs en vrijwilligers in de gemeente op. 

Lees meer

Educatie

JMA werkt nauw samen met de Stichting Technotrend op het gebied van educatie van kinderen. Bent u benieuwd wat Stichting Technotrend voor uw gemeente kan betekenen? Hieronder leest u meer over verschillende projecten van Stichting Technotrend.

Lees meer