Inkoop & projectmanagement

Terug naar overzicht

Het vraagt nogal wat inspanning om een goed plan ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. JMA kan daarbij helpen en het projectteam aanvullen met de vereiste deskundigheid. Het kan gaan om een projectleider, beleidsadviseur, communicatieadviseur of inkoopadviseur, maar ook om tekencapaciteit of uitvoerende capaciteit. Desgewenst neemt JMA de verantwoording op zich inzake de projectbeheersing, het bewaken van planning en budget, de interne- en externe communciatie en informatievoorziening, de bewaking van de kwaliteitseisen en de risicobeheersing.

CURE : Projectleiding vervanging ondergrondse containers

Uitvoeringsorganisatie CURE, verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard vroeg JMA om ondersteuning bij een grootschalig vervangingsprogramma voor ondergrondse containers.

Lees meer

Friese en Drentse gemeenten: Aanbesteding verwerking oud papier en karton

OMRIN en AREA verzorgen in het merendeel van de gemeenten in Friesland en Drenthe de inzameling. Zij vroegen JMA de aanbesteding voor de maatschappelijk verantwoorde verwerking van oud papier en karton te verzorgen.

Lees meer

Gemeente Amstelveen: Begeleiden Europese aanbesteding ondergrondse containers

De gemeente ging in 2018 over op een systeem van omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval in ondergrondse containers aanbieden. Hiervoor moesten ongeveer honderd ondergrondse restafvalcontainers en vijfenzestig ondergrondse PMD-containers worden aangeschaft.

Lees meer