Communicatie en Participatie

Terug naar overzicht

Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

De 1e fase van het gemeentelijke afvalbeleidsplan loopt eind 2020 af en de gemeente vroeg JMA om ondersteuning bij het opstellen van de 2e fase van het afvalbeleid. JMA begon met een evaluatie van de resultaten en ervaringen van de 1e fase.

Lees meer

Gemeente Lisse : Verminderen overlast zwerfafval

Om de overlast van zwerfafval te verminderen vroeg de gemeente het zwerfafval in kaart te brengen en de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een aanpak voor gedetecteerde probleemlocaties, zogenaamde hotspots.

Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst en een groot aantal nieuwe minicontainers worden uitgezet.

Lees meer