Communicatie en Participatie

Terug naar overzicht

Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

De 1e fase van het gemeentelijke afvalbeleidsplan loopt eind 2020 af en de gemeente vroeg JMA om ondersteuning bij het opstellen van de 2e fase van het afvalbeleid. JMA begon met een evaluatie van de resultaten en ervaringen van de 1e fase.

Lees meer

Gemeente het Hogeland : Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland. Het afvalbeleid van de vier gemeenten verschilde.

Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst en een groot aantal nieuwe minicontainers worden uitgezet.

Lees meer