Afvalloze Gemeente

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van maximale afvalscheiding en 30 kilogram of minder restafval per inwoner in 2025. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of  zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

Beleid & organisatieadvies

JMA heeft veel gemeenten geholpen met het formuleren van een afvalbeleid en met het geven van organisatieadvies naar aanleiding van veranderingen in de afvalinzamelstructuur. Wilt u hier meer over weten en lezen welke gemeenten JMA heeft ondersteund en meer weten over de projecten die wij hebben uitgevoerd?

Lees meer

Inkoop & projectmanagement

JMA heeft veel ervaring met het begeleiden van aanbestedingen. Ook detacheert JMA haar medewerkers tijdelijk bij gemeenten; bijvoorbeeld als projectleider Diftar of voor het maken en uitvoeren van locatieplannen voor ondergrondse containers. Wilt u hier meer over weten?

 

Lees meer

Communicatie & participatie

JMA ondersteunt gemeente bij de communicatie met bewoners. We schrijven communicatieplannen, organiseren bewonersavonden en ontwikkelen bewonersenquêtes. Zo bouwen we een brug tussen de gemeente en haar inwoners. Nieuwsgierig?

 

 

Lees meer

Zwerfafval

JMA ondersteunt gemeente bij het vormgeven en uitvoeren van de aanpak van zwerfafval. We voeren zwerfafvalmetingen uit en stellen plannen op voor de optimalisatie van openbare afvalbakken. Via Stichting Technotrend zijn wij betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van zwerfafvallessen. Wilt u hier meer over weten?

 

Lees meer