De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Mensen die willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen die langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden. Dat moet anders en dat kan anders. Start Foundation gelooft dat er ruimte voor iedereen is om mee te doen en van waarde te zijn. Start Foundation is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een Nederland te bouwen waarin iedereen meedoet, en pleit voor een nieuwe werkelijkheid, die mensen bemoedigt in plaats van ontmoedigt om een bijdrage te leveren. Door anders te denken en te doen, kan je het onmogelijke mogelijk maken. Start Foundation maakt er werk van. Vanuit deze overtuiging ondersteunt Start Foundation het Energiebox project van JMA, waarin veel ouderen een nieuwe uitdaging vinden. Zie voor meer informatie www.startfoudnation.nl

Logo: