Gemeente Helmond: Ondersteunen opstellen 2e fase afvalbeleid

Hieruit bleek dat de gestelde doelstellingen gedeeltelijk behaald zijn, maar dat bewoners nog teveel restafval aanbieden en het scheidingspercentage lager is dan gehoopt. Om inzicht te krijgen in de ervaringen en voorkeuren van de inwoners van Helmond is een enquête naar het stadspanel gestuurd. Tijdens een opiniërende raadsvergadering zijn ook de vragen, zorgen en wensen op het bestuurlijke niveau leven geïnventariseerd. Op basis van alle verzamelde gegevens stelt JMA een pakket van maatregelen voor de 2e fase op.

Terug naar overzicht

Contactpersoon

Jesper Coeleveld


Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Jesper.Coeleveld@jma.nl.